Strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację korzystania z nich. 

Witaj na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego! Znajdziesz tu szczegółowe informacje o naszych usługach online i kontakt do zespołu obsługi klienta.

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim zastało powołane Uchwałą Nr XXIX/129/2001 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2001 r., jako oświatowa   jednostka budżetowa. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2002 r. i to jest data formalnego rozpoczęcia działalności placówki.

2. Siedzibą Centrum są obiekty dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej mieszczące się przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5A.

3. Dyrektorem w placówce jest do chwili jej powołania mgr inż. Andrzej Cesarski

4. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego  jest Powiat Makowski.
 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium  Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce.