OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka” informuje, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 23.10.2017r. spotkania Pani Prezes z interesantami są przełożone na dzień 26.10.2017r. (czwartek).


 

W związku ze zmianą sygnału dostarczanego przez TVN, kanał Mango24 nie będzie dłużej udostępniany w telewizji kablowej.

 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „JUBILATKA” informuje, że z dniem 18 września 2017 roku (poniedziałek) rozpoczyna w swoich zasobach sezon grzewczy. W związku z powyższym prosimy lokatorów o ustawienie zaworów termostatycznych w pozycji nr 5.


 

ZAWIADOMIENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Jubilatka” w Makowie Mazowieckim przypomina, że na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 3 Umowy o świadczenie usług w zakresie przesyłania i odbioru programów telewizyjnych, z dniem 01.10.2017 r. nastąpi zmiana wysokości opłat za korzystanie z usługi:

  • opłata za pakiet podstawowy wynosić będzie 15,00 zł miesięcznie,

  • opłata za pakiet rozszerzony wynosić będzie 27,00 zł miesięcznie.

Zmiana wysokości opłat podyktowana jest rozszerzeniem oferty programowej, podwyższeniem wysokości opłat licencyjnych przez nadawców oraz cyfryzacją sygnału TV, co umożliwi Państwu lepszą jakość odbioru programów.


 

Z dniem 10.10.2017 został uruchomiony kanał lokalny dla pakietu podstawowego. Jest on dostępny na częstotliwości 219,5 MHz (kanał E11). Do poprawnego działania kanału należy wykonać ponowne skanowanie programów.