OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka”

w Makowie Maz. ul.Mickiewicza 25 ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzedaż

pomieszczenia gospodarczego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Makowie Maz. przy ul. Admirała Rickovera 11 w kondygnacji podpiwniczenia  o pow. użytkowej 47,14.

 

Cena wywoławcza wynosi :

500,-zł / m2 pow. użytkowej brutto

Słownie-(pięćset złotych złotych)

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

 

1)  Dokładną nazwę i adres oferenta.

2)  Oferowaną kwotę za metr kwadratowy

 

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie S.M. L-W „Jubilatka”. lub pod numerem telefonu (029) 7171265 w godz. od 8.00 do 15.00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest Pan Cezary Łodygowski.

 

Zamkniętą kopertę z dopiskiem "Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 11" , należy złożyć w sekretariacie spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r (poniedziałek)    godz. 10.oo.

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  : 2.500,- zł na konto  PKO BP SA nr 81 1020 3802 0000 1302 0121 1598

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SM L-W „JUBILATKA”

Maków Maz. dn. 09.04.2019r

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2019 11:36)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Jubilatka” informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Nr III/19/2018 przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 01.01.2019 r. wynosi ona 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Przypominamy również o segregowaniu zbieranych odpadów.

Indywidualne wymiary opłat będą wysyłane w styczniu 2019 r.

Poprawiony (czwartek, 20 grudnia 2018 09:21)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Jubilatka”, jako Zarządca zwraca się z prośbą o aktualizację dokumentów określających ilość osób faktycznie zamieszkujących w danym lokalu poszczególnych nieruchomości.

W przypadku dalszych rozbieżności danych Urzędu Miejskiego i SM Jubilatka, zastosowanie będzie miał zapis art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w tym przypadku w zakresie liczby osób, Burmistrz Miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane.

Poprawiony (piątek, 26 października 2018 12:02)

 

Informujemy, że w dniach

24.12.2019 r. (wtorek)

16.08.2019 r.(piątek)

21.06.2019 r.(piątek)

02.05.2019 r. (czwartek)

Spółdzielnia Mieszkaniowa L–W

„JUBILATKA”

w Makowie Mazowieckim

będzie nieczynna.

Poprawiony (środa, 27 marca 2019 13:52)

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka”

w Makowie Maz. ul.Mickiewicza 25 ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Makowie Maz. przy ul. Admirała Rickovera 11 m. 14 na poddaszu o pow. użytkowej 35,20

składającego się z  przedpokoju, łazienki. pokoju z aneksem kuchennym oraz pokoju.

 

 

Cena wywoławcza wynosi :

3000,-zł / m2 pow. użytkowej brutto

Słownie-(trzy tysiące złotych)

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

 

1)  Dokładną nazwę i adres oferenta.

2)  Oferowaną kwotę za metr kwadratowy

 

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie S.M. L-W „Jubilatka”. lub pod numerem telefonu (029) 7171265 w godz. od 8.00 do 15.00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest Pan Cezary Łodygowski.

 

Zamkniętą kopertę z dopiskiem "Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 11 m.14." , należy złożyć w sekretariacie spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r (poniedziałek)    godz. 10.oo.

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  : 9.000,- zł na konto  PKO BP SA nr 81 1020 3802 0000 1302 0121 1598

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zarząd SM L-W „JUBILATKA”

Maków Maz. dn. 29.04.2019r

Poprawiony (piątek, 29 marca 2019 11:18)