W związku z awarią rurociągu ciepłowniczego  informujemy, że budynki przy

ul. Kopernika 5, 6, 6B, 7, 9, 11 oraz Adm. Rickovera 6, 11 i Mickiewicza 10

będą pozbawione dostawy wody ciepłej. Przewidywany termin usunięcia awarii ma nastąpić w sobotę tj. 13.07.2019 do godz. 12.00

 

Od dnia 30.06.2019 będą mogli Państwo cieszyć się kanałami w jakości HD dla poniższych stacji:

HGTV
TVN 24 BiS
TVN 24
TVN Style
TVN Turbo

W związku ze zmianą konieczne będzie ponowne zaprogramowanie odbiorników aby móc poprawnie odbierać powyższe kanały.

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka”

w Makowie Maz. ul.Mickiewicza 25 ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzedaż

pomieszczenia gospodarczego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Makowie Maz. przy ul. Admirała Rickovera 11 w kondygnacji podpiwniczenia  o pow. użytkowej 47,14.

 

Cena wywoławcza wynosi :

500,-zł / m2 pow. użytkowej brutto

Słownie-(pięćset złotych złotych)

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

 

1)  Dokładną nazwę i adres oferenta.

2)  Oferowaną kwotę za metr kwadratowy

 

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie S.M. L-W „Jubilatka”. lub pod numerem telefonu (029) 7171265 w godz. od 8.00 do 15.00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest Pan Cezary Łodygowski.

 

Zamkniętą kopertę z dopiskiem "Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 11" , należy złożyć w sekretariacie spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r (poniedziałek)    godz. 10.oo.

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  : 2.500,- zł na konto  PKO BP SA nr 81 1020 3802 0000 1302 0121 1598

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SM L-W „JUBILATKA”

Maków Maz. dn. 09.04.2019r

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2019 11:36)

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jubilatka”

w Makowie Maz. ul.Mickiewicza 25 ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Makowie Maz. przy ul. Admirała Rickovera 11 m. 14 na poddaszu o pow. użytkowej 35,20

składającego się z  przedpokoju, łazienki. pokoju z aneksem kuchennym oraz pokoju.

 

 

Cena wywoławcza wynosi :

3000,-zł / m2 pow. użytkowej brutto

Słownie-(trzy tysiące złotych)

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

 

1)  Dokładną nazwę i adres oferenta.

2)  Oferowaną kwotę za metr kwadratowy

 

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie S.M. L-W „Jubilatka”. lub pod numerem telefonu (029) 7171265 w godz. od 8.00 do 15.00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest Pan Cezary Łodygowski.

 

Zamkniętą kopertę z dopiskiem "Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 11 m.14." , należy złożyć w sekretariacie spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019r (poniedziałek)    godz. 10.oo.

Przed złożeniem oferty oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  : 9.000,- zł na konto  PKO BP SA nr 81 1020 3802 0000 1302 0121 1598

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zarząd SM L-W „JUBILATKA”

Maków Maz. dn. 29.04.2019r

Poprawiony (piątek, 29 marca 2019 11:18)

 

Szanowni Państwo,

W miesiącu czerwcu br. na terenie naszej Spółdzielni Urząd Miasta przeprowadził kontrolę  wiat śmietnikowych, celem sprawdzenia poprawności segregacji śmieci. Niestety z przykrością informuję, że w żadnym śmietniku nie stwierdzono poprawności segregacji. W związku z powyższym, apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej  uwagi na to, jak wyrzucamy śmieci, ponieważ istnieje zagrożenie, że będziemy odgórnie obciążeni stawką 38,00 zł. od osoby jak za śmieci niesegregowane.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w niedalekiej przyszłości stawka ta może ulec zwiększeniu.

Szukając rozwiązań kontroli osób, które w sposób nieprawidłowy dokonują segregacji oraz tych, którzy  podrzucają nam  odpady, Zarząd Spółdzielni będzie dążył do monitorowania wszystkich śmietników na terenie Spółdzielni. Dokupimy dodatkowe wiaty śmietnikowe celem pochowania pojemników do śmieci segregowanych i będziemy chcieli wprowadzić zamykanie śmietników na klucz. Jednak zważywszy na koszty tych działań, na dzień dzisiejszy gorąco apeluję do Państwa o potraktowanie sprawy poważnie.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Ciesielska

Prezes SM "JUBILATKA"